PRIVACY verklaring

Amateurstoneelvereniging Artis Amore is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Emailadres:               informatie@artisamore.nl
Website:                     http://www.artisamore.nl
KVK:                            40481171

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 19 mei 2018.

Dit document beschrijft de wijze waarop Artis Amore persoonsgegevens verwerkt. Hierbij is er onderscheid te maken tussen enerzijds (aspirant-/ oud-) leden van de toneelvereniging en een groep die bestaat uit opdrachtgevers, klanten of anderszins geïnteresseerden. Allen moeten 18 jaar of ouder zijn en hebben ten allen tijde het recht om de eigen persoonsgegevens, die worden bewaard door de vereniging, in te zien of te wijzigen. Bij het intrekken van toestemming voor het bewaren van bepaalde persoonsgegevens of indienen van een bezwaar tot het bewaren van persoonsgegevens, kan dit worden aangegeven bij de contactpersoon en zal er binnen één maand worden voldaan aan het verzoek tot wissen van gegevens. Voor beide categorieën geldt, dat de verzamelde gegevens niet met derden worden gedeeld, tenzij er een expliciet verzoek of toestemming is verkregen van de betreffende persoon. De persoonsgegevens worden verzameld in een beveiligd document, dat wordt beheerd door één der leden die daarvoor is aangewezen.

De toneelvereniging en onze website zijn niet bedoeld voor mensen jonger dan 18 jaar. Wij kunnen echter niet controleren of mensen jonger dan 18 jaar onze website raadplegen. Op verzoek verwijderen wij de gegevens van mensen onder de 18 jaar, die toch onze website hebben bezocht. De site maakt geen gebruik van cookies.

Er is geen noodzaak voor het uitvoeren van een DPIA, aangezien er niet op grootschalige wijze gegevens verzameld zullen worden.

Artis Amore neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Bij het vermoeden op misbruik van persoonsgegevens, kan er een klacht worden ingediend bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

(Aspirant-/ oud-) leden van de vereniging
Het doel van het verwerken van de persoonsgegevens betreffende leden van de vereniging, is het mogelijk maken van interpersoonlijk contact tussen de leden, aspirant- en oud-leden, verstrekken van informatie omtrent de bijeenkomsten in het kader van de vereniging, het doen van mededelingen, uitnodigen voor optredens/ jubilea, gangbare sociale conventies en doen toekomen van notulen en vergaderstukken. Van oud-leden is eerdaags mondeling toegezegd dat de vereniging de hieronder genoemde gegevens zou bewaren. Het kost een buitenproportionele inzet om van de oud-leden een schriftelijke toestemmingsverklaring te verkrijgen, derhalve wordt hier vanaf gezien. Als oud-leden te allen tijde bezwaar aangeven dat hun gegevens bewaard worden, dan zullen deze gegevens worden vernietigd.

De gegevens die nodig zijn voor dit doel en die derhalve verzameld worden zijn:

Voor- en achternaam
Volledig (post)adres
Telefoonnummer
Emailadres
Geboortedatum
Pasfoto’s
Foto’s gemaakt tijdens repetitie-avonden en voorstellingen van de vereniging

Deze gegevens worden bewaard, totdat er een verzoek is gedaan door de betreffende persoon om de persoonsgegevens of een deel daarvan te wissen.

Niet (aspirant-)leden van de vereniging
Het doel van het verwerken van de persoonsgegevens betreffende potentiële klanten, opdrachtgevers en anderszins geïnteresseerden, ligt in het leggen van het eerste contact en het onderhouden van contact totdat gezamenlijk tot een overeenkomst is gekomen.

De gegevens die nodig zijn voor dit doel en die derhalve verzameld worden zijn:

Voor- en achternaam
Eventueel bedrijfsnaam
Volledig (post)adres (enkel indien noodzakelijk om een overeenkomst te kunnen maken)
Telefoonnummer
Emailadres

Deze gegevens worden bewaard, zolang dit nodig is voor het contact om tot een overeenkomst te komen, ofwel totdat besloten wordt om af te zien van een overeenkomst, danwel totdat er een verzoek is gedaan door de betreffende persoon/organisatie om de persoonsgegevens te wissen.