De nalatenschap
auteur: Peter Coke
regie:   Hans Fuchs

Centraal staat het excentrieke damesduo waarvan Catherine de meest Engelse is. Ze is de beschaafdheid zelve, ingetogen, bedachtzaam en ze laat zich niet leiden door heftige emoties. Innerlijk saai, zou je kunnen zeggen.
Jane daarentegen is bruisend, theatraal. De ene impuls heeft ze nog niet verwerkt, of met de volgende is ze al weer bezig. Chaos is het sleutelwoord in Jane's leven. Tegenpolen dus, maar ook elkaars aanvullingen, soms zelfs elkaars alter ego.
Niet verwonderlijk, dat ze beiden door één en de zelfde man werden bemind. Catherine en Jane zijn beiden gehuwd geweest met Sir Basil Hayling. Hij heeft zijn weduwen één kind nagelaten en een immens groot landhuis, waarin ze nu gezusterlijk samenwonen. Maar zo'n kast in stand houden uit de nalatenschap lukt de dames niet, daar is hun uitgavepatroon te grillig voor.
Basil's zuster liet uit medeleven haar schoonzussen zegge en schrijve één smaragden halssnoer na en daarmee zouden de finciële problemen wellicht opgelost worden. Ware het niet, dat aan de echtheid van de juwelen ernstig getwijfeld moet worden.

    Rolverdeling
  • Caxton
  • Walter
  • Catherina Hayling
  • Jane Hayling
  • Suzan Dawson
  • Philip Hayling
  • Fiona Renshaw
  • Brigette Blair

Guus van Reenen
Bert Vos
Gerrie Adding
Mieke Kleppers
Nicoline Adèr
Evert Körner
Karin Bos
Lida van Donkelaar
Gespeeld: 21 en 23 maart 1992